«powrót

klaryski od wieczystej adoracji

Charyzmatem klarysek od wieczystej adoracji jest zachowywanie Ewangelii przez życie w posłuszeństwie, ubóstwie i czystości, ze szczególnym zadaniem nieustannej adoracji Najświętszego Sakramentu w duchu dziękczynienia.

Za przykładem św. Franciszka i św. Klary poświęcają swe życie kontemplacji podstawowej prawdy o Bogu, tajemnicy Wcielenia i Męki Chrystusa oraz daru Jego samego w Eucharystii .

Centralnym punktem dnia klaryski jest Msza święta. Uczestnicząc w niej w zjednoczeniu z Jezusem uobecniającym Ofiarę Krzyża, siostry sławią Ojca i za wszystko składają Mu dziękczynienie.

Adoracja wiąże się ściśle z Ofiarą Ołtarza i z niej wyrasta; wzniesiona monstrancja z Jezusem Eucharystycznym jest niejako przedłużeniem ramion celebransa, unoszącego konsekrowaną Hostię.

Dla każdej klaryski wzorem kontemplacji i adoracji Jezusa oraz strażniczką wierności jest Niepokalana Matka. Jest Ona obecna przy ołtarzach wystawienia i adoruje razem z siostrami ukrytego Boga.

Zakon powstał w 1854 r. we Francji, w Polsce jest od 1871 r. Na świecie jest 760 klarysek od wieczystej adoracji, w tym 179 Polek w 8 klasztorach.

Pełna nazwa: Zakon Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji (OCPA).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.