«powrót

klawerianki

Powołaniem sióstr klawerianek jest całkowite poświęcenie się Bogu i Kościołowi misyjnemu. Cechą charakterystyczną zgromadzenia jest działalność misyjna, inspirowana duchowością ignacjańską, w której normą postępowania jest wezwanie: „Wszystko na większą chwałę Bożą”.

Zgromadzenie ma charakter międzynarodowy. Siostry 28 narodowości podejmują działalność apostolską w 20 krajach świata na pięciu kontynentach.

Służba Kościołowi misyjnemu podejmowana przez zgromadzenie wyraża się w modlitwie, animacji misyjnej oraz pomocy materialnej. W tym celu siostry głoszą prelekcje i katechezy misyjne, zakładają parafialne grupy misyjne, organizują dni misyjne w parafiach, publikują w ośmiu językach czasopismo misyjne „Echo z Afryki i innych kontynentów” oraz Kalendarz Klaweriański.

Ponadto prowadzą korespondencję z misjonarzami oraz dobroczyńcami misji. Ze zgromadzeniem współpracują osoby świeckie, które w charakterze „Zelatorów klaweriańskich” szerzą ideę misyjną we własnym środowisku.

Zgromadzenie założyła w 1894 r. Polka, bł. Maria Teresa Ledóchowska , w Polsce istnieje od 1931 r. Na świecie jest ok. 220 klawerianek, w tym ok. 60 Polek, z czego połowa na misjach.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera (SSPC).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.