«powrót

loretanki

Celem loretanek jest apostolstwo słowem drukowanym przez prowadzenie wydawnictwa i drukarni, apostolstwo wychowania i nauczania oraz służba ubogim.

Loretanki są zgromadzeniem kontemplacyjno-czynnym. Ich duchowość jest typowo maryjna, przesiąknięta elementami benedyktyńskimi. Ze szczególnym pietyzmem siostry odnoszą się do liturgii.

Zgromadzenie podejmuje działalność wydawniczo-drukarską zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Wydawane przez siostry książki religijne trafiają do czytelników w wielu krajach, w tym również misyjnych.

W Polsce wydawnictwo i drukarnia loretanek mają swoją siedzibę w Warszawie Rembertowie. Tam siostry wydają m.in. dwa własne miesięczniki: „Różaniec” i „Anioł Stróż”. Od 1983 r. zgromadzenie ma drugie własne wydawnictwo i drukarnię we Włoszech, a od 1995 r. prowadzi drukarnię diecezjalną w Rumunii. Od 2000 r. zgromadzenie prowadzi Diecezjalną Bazę Poligraficzną Diecezji Kamieniecko-Podolskiej na Ukrainie.

Siostry głoszą również żywe słowo Boże, podejmując katechezę wśród dzieci i młodzieży. Pracują też w przedszkolach.

Zgromadzenie założył bł. ks. Ignacy Kłopotowski w 1920 r. Na świecie jest 228 loretanek, w tym kilkanaście nie Polek.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej (CSL).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.