«powrót

magdalenki od pokuty

Pokuta wynagradzająca za grzechy świata, a szczególnie za grzechy niewiast moralnie zaniedbanych jest charyzmatem magdalenek od pokuty. To sięgające XIII w. zgromadzenie zakonne pierwszy klasztor w Polsce otworzyło już w 1217 r., jego fundatorami byli św. Jadwiga Śląska i jej mąż Henryk Brodaty.

Realizacja celu zgromadzenia polega na pielęgnowaniu ducha miłości i pokuty za wzorem św. Marii Magdaleny, a także zadośćuczynieniu za grzechy kobiet oraz na wychowaniu młodzieży do dojrzałego życia chrześcijańskiego, zwłaszcza poprzez katechezę, dni skupienia i rekolekcje.

Siostry wspomagają też osoby moralnie zagrożone i upadłe, aby uwrażliwiać je na zło, dopomóc wydźwignąć się z grzechu i skierować ponownie na drogę Bożych przykazań. Współpracują też z Kościołem lokalnym w koniecznych pracach duszpasterskich.

Przejawem aktualności posłannictwa zgromadzenia i jego misji w obecnych czasach jest budowa w Lubaniu przy domu głównym schroniska opiekuńczego dla dziewcząt ze środowisk zagrożonych patologią społeczną.

Obecnie zgromadzenie liczy 43 siostry, same Polki

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Świętej Marii Magdaleny od Pokuty (CSMM).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.