«powrót

siostry Maryi Niepokalanej

Siostry Maryi Niepokalanej zajmują się dziewczętami moralnie zagrożonymi, ubogimi, opuszczonymi i chorymi. Swoje posłannictwo realizują przez modlitwę i świadectwo życia poświęconego Bogu.

Siostry podejmują pracę w szkołach, przedszkolach, internatach i domach dziecka. Prowadzą także domy rekolekcyjne, organizują dni skupienia, czuwania modlitewne, grupy formacyjne, stwarzając możliwości prawdziwego, osobistego spotkania z Jezusem i innymi ludźmi.

Pracują również w szpitalach, domach opieki społecznej oraz angażują się w prace przy parafiach.

Obecnie siostry Maryi Niepokalanej działają w 7 krajach, w Polsce siostry prowadzą domy pomocy społecznej, zakłady leczniczo-wychowawcze, zakład leczniczo-opiekuńczy i dom dziecka, a także przedszkola, szkołę podstawową i bursy oraz dom rekolekcyjny.

Siostry z prowincji katowickiej organizują Stowarzyszenie Imienia Maryi Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom w Katowicach.

Zgromadzenie założył ks. Jan Schneider w 1854 r. we Wrocławiu. Na świecie jest 465 sióstr Maryi Niepokalanej, w tym ok. 330 Polek.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej (SMI).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.