«powrót

siostry Matki Bożej Miłosierdzia

Powołaniem sióstr Matki Bożej Miłosierdzia jest ratowanie zagubionych dusz przez współpracę ze zbawczym miłosierdziem. W zgromadzeniu doszła do świętości apostołka Miłosierdzia Bożego s. Faustyna Kowalska . Swój charyzmat siostry realizują czynem przez prowadzenie następujących dzieł: młodzieżowego ośrodka wychowawczego dla dziewcząt potrzebujących odnowy moralnej w Krakowie; domów samotnej matki w Białej k. Płocka, Chyliczkach k. Warszawy, Kiekrzu k. Poznania i we Wrocławiu; domów opieki społecznej w Warszawie oraz Walendowie; ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Częstochowie, Wrocławiu i Kaliszu; dla młodzieży w Łodzi, świetlic w Gdańsku i Kaliszu oraz przedszkoli w Derdach, Radomiu i Rabce.

Siostry zajmują się też katechizacją dzieci i młodzieży w Białej, Gdańsku, Łodzi i Radomiu, pomagają więźniom oraz wydają bezpłatne posiłki ubogim.

Obecnie siostry głoszą orędzie Miłosierdzia Bożego przekazane przez św. Faustynę, m.in. poprzez formację apostołów Miłosierdzia Bożego w Stowarzyszeniu „Faustinum”.

Zgromadzenie powstało w 1862 r. w Polsce, obecnie liczy ok. 430 sióstr, w tym kilka nie Polek.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.