«powrót

siostry de Notre Dame

Siostry służą jedności poprzez życie jako wspólnota wiary, wspólne szukanie woli Bożej, służbę apostolską w dziedzinie wychowania i nauczania oraz preferencyjną opcję wobec ubogich i ubóstwa w świecie.

Zgromadzenie realizuje charyzmat poprzez służbę wychowywania integralnego, tj. zajmującego się kształtowaniem zawsze całego człowieka.

Siostry wielką wagę przywiązują do przygotowania kobiety do życia w małżeństwie i rodzinie oraz kształcenia jej w umiejętnościach potrzebnych do prowadzenia domu.

W solidarności z ubogimi i dla nich współdziałają w określaniu przyczyn ubóstwa i podejmują wysiłki na rzecz koniecznych i możliwych zmian strukturalnych.

Siostry de Notre Dame uczestniczą w pracach ONZ w charakterze organizacji pozarządowej.

W Polsce siostry prowadzą: 3 domy dziecka, przedszkole, 2 bursy dla dziewcząt i akademik dla studentek oraz dom rekolekcyjny dla młodzieży żeńskiej. Prowincja polska prowadzi również dzieła za granicą: bursę i szkołę zawodową w Gambii w Afryce. Zgromadzenie założyła bł. Maria Teresa od Jezusa Gerhardinger w 1833 r. w Bawarii. Na terenie Polski siostry są od 1851 r. Na świecie jest ok. 5000 sióstr de Notre Dame, w tym ok. 240 Polek.

Pełna nazwa : Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame (SSND).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.