«powrót

oblatki Serca Jezusa

Powołaniem oblatek jest rozpoznawanie we wszystkim miłości Serca Jezusa i ożywianie wśród ludzi wiary w tę miłość.

Oblacja to dar osoby dla Boga, uczyniony w całkowitej wolności. Wzorem dla oblatek jest postawa Jezusa wobec Ojca. Jezus dziękuje Ojcu za miłość, objawia ją ludziom i daje przez swego Ducha.

Instytut Oblatek Serca Jezusa składa się z trzech równoprawnych gałęzi: oblatek zakonnic, oblatek świeckich i oblatek zjednoczonych. Założyła go 1843 r. we Francji bł. Ludwika Teresa de Montaignac. Założycielka nie określiła siostrom konkretnego dzieła. Zgodnie z możliwościami odpowiadają one na potrzeby Kościoła miejscowego przez: katechizację, wychowanie młodzieży, uczestnictwo w duszpasterstwie, pracę charytatywną i społeczną, dając zawsze zgodnie z duchem Ewangelii pierwszeństwo najuboższym.

W Polsce instytut jest od 1894 r. Na świecie są 274 oblatki zakonnice, w tym 24 Polki. Obecnie w naszym kraju są 4 wspólnoty oblatek zakonnic.

Pełna nazwa: Instytut Sióstr Oblatek Serca Jezusa (OSJ).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.