«powrót

obliczanki

Powołaniem obliczanek jest wynagradzanie Panu Bogu za grzechy własne i całego świata oraz kult Najświętszego Oblicza.

Miłość wynagradzającą realizują przez praktykowanie takich cnót, jak: umiłowanie modlitwy i skupienia, pokora, pokuta połączona z radością, pracowitość, ofiarność i szacunek dla każdego człowieka.

Siostry pracują jako katechetki, pielęgniarki w szpitalach i domach opieki, sekretarki, wychowawczynie w domu dziecka i przedszkolu, organistki, zakrystianki, kucharki, podejmują też pracę misyjną, a także apostolstwo na rzecz powołań.

Obecnie w Polsce obliczanki prowadzą dom dla chłopców w Częstochowie, a także przedszkole parafialne w Lublinie. Szczególnym rysem duchowości sióstr jest ukrycie. Obliczanki są zgromadzeniem bezhabitowym. Za przykładem Dziewicy z Nazaretu, łaska wybrania i ofiara całego życia ma być znana tylko Bogu.

Zgromadzenie założył w 1888 r. bł. Honorat Koźmiński przy współudziale m. Elizy Cejzik. Obecnie liczy ono 130 sióstr.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.