«powrót

orionistki

Orionistki składają dodatkowy, czwarty ślub miłości, którym zobowiązują się do osobistego i wspólnotowego świadczenia miłości, poświęcając swe życie doprowadzaniu do poznania i umiłowania Jezusa Chrystusa, Ojca Świętego i Kościoła. Formacja w zgromadzeniu prowadzona jest według metody św. Jana Bosko , jej główne elementy to: akceptacja siebie samej, akceptacja innych osób w ich różnorodności i z ich brakami, akceptacja sytuacji, dojrzała miłość każdego człowieka, przyjmowanie i obdarowywanie przebaczeniem.

W Polsce zgromadzenie prowadzi 2 domy pomocy społecznej dla dorosłych w Otwocku i Kole oraz dom dziecka dla dziewcząt specjalnej troski we Włocławku.

Siostry współpracują również z księżmi orionistami w Hospicjum Boskiej Opatrzności w Wołominie i w zakładzie wychowawczym dla chłopców w Warszawie. Pracują także w państwowym zakładzie opieki społecznej w Trzcińsku Zdroju.

Zgromadzenie założył w 1915 r. we Włoszech bł. Alojzy Orione, w Polsce istnieje od 1932 r. Na świecie są 872 orionistki, w tym ok. 160 Polek. W ramach wspólnoty zakonnej istnieje gałąź niewidomych sióstr adoratorek Najświętszego Sakramentu , które swe modlitwy i cierpienia ofiarowują za papieża i Kościół, a brak wzroku za niewierzących.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.