«powrót

pallotynki

Celem pallotynek jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie.

Prowincja polska podejmuje ewangelizację w krajach misyjnych, nową ewangelizację we własnym i innych krajach, działalność ekumeniczną, pomaga Kościołowi lokalnemu w dostępnych dla sióstr zawodach, współpracuje w dziełach apostolskich ze stowarzyszeniem księży pallotynów oraz pozostałymi kręgami Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

Ponadto siostry zajmują się formacją dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez katechizację oraz tworzenie wspólnot wewnątrzkościelnych, a także działalność charytatywną oraz inne prace podyktowane potrzebami czasu.

Wyrazem troski o upowszechnienie idei apostolstwa świeckich jest specyficzna metoda pracy z laikatem, realizowana w Ruchu Wspólnot Wieczernikowych.

Siostry prowadzą także 2 przedszkola, dom dziecka i 2 domy pomocy społecznej dla dzieci specjalnej troski. Zgromadzenie założył w 1838 r. we Włoszech św. Wincenty Pallotti, w Polsce istnieje od 1934 r. Na świecie jest 650 pallotynek, w tym ok. 300 Polek.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (SAC).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.