«powrót

pasterki

Powołaniem pasterek jest naśladowanie Chrystusa Dobrego Pasterza. Realizują je szczególnie poprzez pracę na rzecz dziewcząt i kobiet moralnie słabych. Razem z profesją zakonną siostry składają dodatkowe przyrzeczenie poświęcenia się dla nawracania grzeszników.

Siostry prowadzą w całej Polsce 2 placówki wychowawcze dla dziewcząt i kobiet, 2 domy samotnej matki oraz zakład opiekuńczo-leczniczy dla kobiet. Pracują też w zakładach państwowych.

Najmłodszym wychowankom siostry zapewniają ukończenie nauki w założonym dla ich potrzeb gimnazjum. Biorą udział w resocjalizacji więźniów, szczególnie kobiet, pracują również w świetlicach dla dzieci z rodzin patologicznych.

Zgromadzenie założyła bł. m. Maria Karłowska w 1894 r. w Poznaniu. Obecnie liczy 226 sióstr, same Polki. Założycielka zgromadzenia bł. M. Karłowska miała charyzmatyczny dar kierowania duszami, który pozwalał jej prowadzić zdemoralizowane dziewczęta do nawrócenia. Z inspiracji założycielki działa istniejące od 1918 r. Stowarzyszenie św. Marii Magdaleny, które tworzą osoby świeckie żyjące pragnieniem rehabilitacji moralnej i duchem wynagrodzenia.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej (CSDP).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.