«powrót

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego jest trwającą 9 miesięcy codzienną modlitwą w obronie poczętego życia. Zainicjowana po objawieniach w Fatimie, do Polski została przeniesiona w 1987 roku.

Do programu Duchowej Adopcji może przystąpić każdy. Należy złożyć odpowiednie przyrzeczenie, a następnie przez 9 miesięcy odmawiać codziennie określoną modlitwę oraz jedną tajemnicę różańca w intencji poczętego dziecka. Można także dobrowolnie podjąć dodatkowe zobowiązania. W powyższy sposób można każdorazowo duchowo „adoptować” tylko jedno dziecko.

Do Polski Duchowa Adopcja Dziecka Poczetego została przeniesiona przez ojców paulinów z Warszawy. Obecnie jednak Centralny Ośrodek Krzewienia Duchowej Adopcji znajduje się na Jasnej Górze . Organizuje on coroczne nabożeństwa w intencji obrony poczętych dzieci oraz rodziny. Ich program obejmuje m.in.: Mszę świętą, modlitwy i czuwanie przed Najświętszym Sakramentem .

Dla Polaków Duchowa Adopcja jest także formą osobistego wypełnienia Jasnogórskich Ślubów Narodu.

Szczegółowe instrukcje dotyczące nabożeństw można uzyskać w Ośrodku Informacji Ruchu Krzewienia Duchowej Adopcji w Gdańsku przy ul. Dunikowskiego 1A/6 lub w jasnogórskim klasztorze oo. paulinów.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.