«powrót

Apostolstwo Chorych

Apostolstwo Chorych jest wspólnotą, która pomaga przeżywać osobom chorym ich cierpienie razem z Chrystusem. Stowarzyszenie erygowane w 1930 roku, do Polski przeniesione zostało w 1945 roku.

Chory, który chce należeć do Apostolstwa, powinien:

1. przyjmować cierpienie z poddaniem się woli Bożej;

2. znosić je cierpliwie, w zjednoczeniu z Jezusem;

3. ofiarować swe cierpienia Bogu.

Te dobrowolne warunki obowiązują jedynie podczas trwania choroby. Chętni do wstąpienia do Apostolstwa powinni zgłosić się do Krajowego Sekretariatu Chorych w Katowicach, gdzie otrzymają dyplom oraz krzyżyk Apostolstwa Chorych z wyrytym hasłem stowarzyszenia: „Z Chrystusem jestem przybity do krzyża”. Patronką stowarzyszenia jest Matka Boża Uzdrowienie Chorych.

Apostolstwo Chorych zatwierdził papież Pius XI 12 sierpnia 1934 roku. Założycielem był ksiądz dr Michał Rękas. Jego staraniem erygowano w 1930 roku we Lwowie Krajowy Sekretariat Apostolstwa Chorych, przeniesiony w 1945 roku do Katowic, gdzie działa do dziś.

Stowarzyszenie wydaje miesięcznik „Apostolstwo Chorych”. Wszelkie informacje o działalności Apostolstwa znaleźć można na stronie internetowej www.ap-chorych.katowice.opoka.org.pl lub w siedzibie głównej stowarzyszenia przy ul. Warszawskiej 58 w Katowicach.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.