«powrót

Betel

"Betel" to międzynarodowy ruch dobroczynny katolików, który zajmuje się osobami niepełnosprawnymi. Swe założenia opiera na Ewangelii i nauce Kościoła katolickiego, otwarty jest także na działania ekumeniczne.

"Betel" powstało w 1990 roku z inicjatywy Andrzeja Kalinowskiego. Od tego czasu powstało w jego ramach wiele wspólnot, organizacji i grup działających wśród potrzebujących.

Ruch dzieli się na trzy główne Federacje:

1) Federacja Wspólnot Spotkania – gromadzi głównie osoby niepełnosprawne oraz starsze,

2) Federacja Wspólnot Wspomagających – skupia wolontariuszy i organizacje działające na rzecz osób ubogich oraz najuboższą młodzież,

3) Federacja Wspólnot Życia – to stałe domy opieki dla niepełnosprawnych. W każdej z tych federacji działa trzy rodzaje grup. Dokładny ich opis znajduje się w konstytucji Ruchu.

"Betel" działa na terenie Białorusi, Czech, Litwy, Polski, Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. Ruch organizuje m.in. pielgrzymki, imprezy sportowe, spotkania opłatkowe, wydarzenia kulturalne, bale dobroczynne na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących. Wydaje także czasopismo „Prześwit”.

Biuro Centralne "Betel" znajduje się w Częstochowie przy ul. Nowowiejskiego 3.

Więcej informacji o działalności, strukturze oraz założeniach Ruchu znaleźć można na stronie internetowej www.betel.pl

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.