«powrót

Wspólnota Emmanuel

Wspólnota "Emmanuel" gromadzi osoby świeckie (zarówno małżeństwa, jak i osoby stanu wolnego, samotne, owdowiałe), osoby konsekrowane, diakonów stałych, kleryków oraz księży. Wszyscy uczestniczą razem w życiu Wspólnoty i w dziele ewangelizacji, która jest jednym z głównych jej założeń.

Wspólnota "Emmanuel" otwarta jest na osoby w różnym wieku. Dla młodzieży stworzone zostało specjalne forum, wydawany jest magazyn, organizowane są spotkania modlitewne oraz tzw. weekendy młodych. Dla ludzi dorosłych organizowane są spotkania rodzin oraz spotkania modlitewne.

Wspólnota "Emmanuel" została założona w dzień Zesłania Ducha Świętego w 1972 roku przez Pierre'a Goursata i Martine'a Laffitte'a. W chwili założenia liczyła pięć osób, jednak liczba członków bardzo szybko rosła. Niedługo po powstaniu wspólnotą zaopiekował się dominikanin , ojciec Alberta-Marie de Monléon (obecny biskup Meaux).

Więcej informacji o działalności Wspólnoty Emmanuel znaleźć można na stronie internetowej www.emmanuel.info.pl .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.