«powrót

Faustinum

"Faustinum" to stowarzyszenie działające przy Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia . Powstało w Krakowie 6 marca 1996 roku.

Główny nacisk podczas formacji kładziony jest na osobiste doświadczenie miłosierdzia w życiu i na świadectwo. Decydującą rolę odgrywają siostry, które zainteresowane osoby wprowadzają w duchowość i misję zgromadzenia.

Do Faustinum należą wolontariusze i członkowie. Przystąpienie do stowarzyszenia poprzedza czteroletni program formacyjny, obejmujący trzy cykle: biblijny, życia wewnętrznego oraz duchowości i misji św. siostry Faustyny . Poszczególne tematy opracowywane są w oparciu o teksty Pisma Świętego, nauczanie Kościoła i Dzienniczek.

Główne ośrodki formacyjne znajdują się w Bostonie, Krakowie i Dvůr Králové. Formacja prowadzona jest wspólnotowo i indywidualnie w kilku językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, czeskim i słowackim. Odpowiednio do stopnia formacji prowadzone są rekolekcje, dni skupienia oraz specjalne publikacje wydawnictwa Misericordia.

Obecnie w Faustinum zrzeszone są osoby z ponad 50 krajów świata. Faustinum wydaje kwartalnik „Orędzie Miłosierdzia”.

Główną siedzibą Faustinum jest sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.