«powrót

Stowarzyszenie Effatha

Stowarzyszenie Effatha powstało wokół pisma Sióstr Służebnic Słowa Bożego „Effata – Otwórz się!”. Jego celem jest działalność apologetyczno-ewangelizacyjna. Do Rady Ruchów Katolickich stowarzyszenie zostało wpisane w 1996 roku.

Członkowie Stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w życiu religijnym – spotykają się z wiernymi na prelekcjach i rekolekcjach, mają kontakt ze studentami psychologii i socjologii oraz współpracują z seminariami duchownymi.

Stowarzyszenie prowadzi Punkty Poradnictwa Religijnego, których w całym kraju działa już kilkanaście. Członkowie ruchu przechodzą stałą formację biblijno-duchową w ramach tzw. Kręgów Biblijnych. Patronami Stowarzyszenia są św. Maksymilian Kolbe oraz św. Andrzej Bobola .

Stowarzyszenie współpracuje z Dominikańskimi Ośrodkami Poradnictwa d/s Sekt i Nowych Ruchów Religijnych, z oddziałami Civitas Chrystiana oraz Stowarzyszeniem Ruch Obrony Rodziny i Jednostki. Utrzymuje także kontakt z wieloma organizacjami antykultowymi w Europie i USA.

Przewodniczącym Stowarzyszenia jest Andrzej Wronka, a opiekunem duchowym ks. Sławomir Zaczek. Osobą odpowiedzialną za powstawanie nowych ośrodków regionalnych jest Dariusz Fras.

Każdego roku członkowie Stowarzyszenia oraz sympatycy spotykają się w maju i w październiku na ogólnopolskim Zjeździe Stowarzyszenia Effatha.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.