«powrót

pasterzanki

Pasterzanki założył w 1895 r. w Warszawie bł. Honorat Koźmiński , wyznaczając za cel pozyskiwanie dla Boga osób żyjących niezgodnie z zasadami moralności chrześcijańskiej, szczególnie dziewcząt, a także dzieci narażonych na demoralizację.

To bezhabitowe zgromadzenie realizuje powyższe zadanie do dziś, głównie we własnych placówkach.

Obecnie siostry prowadzą ośrodek szkolno-wychowawczy dla dziewcząt z zaburzeniami zachowania, przy którym działa zespół szkół: podstawowa, gimnazjum, zawodowa o kierunkach: gastronomia i fryzjerstwo; dom samotnej matki; placówkę socjalizacyjną dla dziewcząt, świetlice środowiskowe i przedszkole. Pracują też jako katechetki, organistki, zakrystianki, lekarki i pielęgniarki.

W miarę możliwości udzielają pomocy charytatywnej potrzebującym, szczególnie rodzinom wielodzietnym, będącym w bardzo trudnych warunkach materialnych.

Wszystkie siostry, niezależnie od pełnionych obowiązków, realizują zadania zgromadzenia przez modlitwę, pracę, trudy i cierpienia, podejmowane w łączności z Matką Dobrego Pasterza. Obecnie zgromadzenie liczy 122 siostry.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.