«powrót

pocieszycielki

Powołaniem zgromadzenia jest pocieszanie Serca Bożego za grzechy, zniewagi, obojętność, opuszczenie i brak miłości, których doznaje od ludzi. W szczególny sposób pocieszycielki wynagradzają za ludzi obdarzonych wybitnymi darami, którzy je marnują przez swoje sprzeciwianie się Bogu.

Zadaniem apostolskim zgromadzenia jest rozwijanie i umacnianie wśród ludzi zasad chrześcijańskich oraz przeciwdziałanie szerzącemu się ateizmowi i laicyzacji, głównie przez nauczanie dzieci i młodzieży, a także przez organizowanie bibliotek, czytelni katolickich i propagowanie dobrej książki i prasy.

Zadanie to wypełniają siostry katechizacją, a także pracą w zakładach naukowych, szkołach, świetlicach, internatach, domach kultury, środkach masowego przekazu. W wychowaniu i nauczaniu starają się rozwijać przede wszystkim władze duchowe wychowanków.

Obecnie w Warszawie pocieszycielki prowadzą przedszkole, przy którym działa czytelnia. To bezhabitowe zgromadzenie założył bł. Honorat Koźmiński w 1894 r., przy współudziale Zofii Gertrudy Krzymowskiej. Liczy ok. 30 sióstr, same Polki.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Pocieszycielek Najświętszego Serca Jezusowego (CSCI).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.