«powrót

prezentki

Prezentki zajmują się wychowaniem i nauczaniem dzieci i młodzieży oraz innymi związanymi z tym dziełami apostolskimi.

Przez wychowanie i nauczanie zasad katolickich starają się doprowadzić swoich wychowanków do świadomego życia wiarą, tzn. umiłowania Boga ponad wszystko, do wyboru Boga jako celu i sensu życia, a równocześnie do odpowiedzialnego włączenia się w życie społeczności ziemskiej.

Siostry podejmują prace apostolskie w kilkunastu domach w  Polsce, w  Rzymie i na Ukrainie.

W Polsce prowadzą 2 licea ogólnokształcące, 2 gimnazja, 2 internaty dla dziewcząt, 2 przedszkola, dom dzieci specjalnej troski i dom dziecka. Pracują także w katechizacji i pełnią różne posługi w parafiach. Domy zgromadzenia są otwarte dla modlitewnych i formacyjnych grup młodzieżowych.

Zgromadzenie założyła m. Zofia z Maciejowskich Czeska w 1627 r. w Krakowie. Było to pierwsze polskie zgromadzenie zakonne oddane pracy apostolskiej w Kościele. Przy składaniu ślubów zakonnych każda siostra zobowiązuje się do troski o dobre wychowanie dzieci i młodzieży. Obecnie zgromadzenie liczy ok. 130 sióstr, same Polki.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.