«powrót

siostry Rodziny Maryi

Siostry Rodziny Maryi w duchu chrześcijańskim wychowują i nauczają dzieci i młodzież, pielęgnują chorych i osoby starsze, niosą pomoc duchowieństwu w pracy duszpasterskiej oraz w seminariach i dziełach miłosierdzia.

W Polsce prowadzą 7 przedszkoli, świetlicę dziennego pobytu dla dzieci zagrożonych patologią społeczną, świetlicę socjoterapeutyczną, szkołę podstawową specjalną, gimnazjum specjalne, szkołę zawodową specjalną, 4 domy dziecka, 8 specjalnych ośrodków wychowawczych, 4 domy pomocy społecznej dla dzieci, 8 domów opiekuńczo-leczniczych dla osób starszych, warsztaty terapii zajęciowej, jadłodajnię dla ubogich.

Ponadto siostry pracują w 5 szpitalach, w których 1 jest lekarzem, a 14 pielęgniarkami; posługują w stacji Caritas i w 2 hospicjach dla chorych w ostatnim stadium choroby nowotworowej.

Zgromadzenie założył bł. abp Zygmunt Szczęsny Feliński w 1857 r. w Petersburgu, w Polsce istnieje od 1862 r. Obecnie liczy ok. 1160 sióstr, w tym ok. 780 Polek.

Siostry pracują w 147 domach zakonnych w Polsce, Brazylii, Włoszech oraz 

na Białorusi, Ukrainie i w Rosji.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi (RM).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.