«powrót

siostry Sacré Coeur

Siostry Sacré Coeur oddają się całkowicie Najświętszemu Sercu Jezusa i poświęcają dziełu wychowania. Misję wychowawczą realizują poprzez nauczanie i formację, zaangażowanie na rzecz rozwoju człowieka oraz sprawiedliwości i pokoju, duszpasterstwo i towarzyszenie w wierze.

Swym oddziaływaniem obejmują dzieci i młodzież w różnym wieku. Prowadzą przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i uczelnie wyższe, a także internaty, domy studenckie i świetlice.

Siostry m.in. towarzyszą umierającym na raka czy AIDS oraz zajmują się uzależnionymi, zwłaszcza młodzieżą. Prowadzą też rekolekcje indywidualne i grupowe.

Znaczącym dziś sposobem uczestniczenia sióstr w formacji duchowo-intelektualnej jest udział w „spotkaniu kultur” poprzez mass media i publicystykę oraz zaangażowanie na rzecz dialogu między religiami i Kościołami.

Zgromadzenie o charakterze apostolsko-kontemplacyjnym założyła w 1800 r. w Paryżu św. Magdalena Zofia Barat, w Polsce istnieje od 1843 r.

Dziś zgromadzenie ma swój dom generalny w Rzymie i liczy 3400 zakonnic w 33 prowincjach w 43 krajach na 5 kontynentach, w tym ok. 100 Polek.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Najświętszego Serca Jezusa – Sacré Coeur (RSCJ).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.