«powrót

sługi Jezusa

Celem bezhabitowego zgromadzenia sług Jezusa jest pomoc duchowa i materialna młodzieży żeńskiej w celu przygotowania jej do zawodu i założenia własnej rodziny opartej na zasadach chrześcijańskich.

Obecnie zgromadzenie prowadzi w Warszawie szkołę podstawową i przedszkole, w Ciechocinku świetlicę środowiskową dla ubogich dzieci, bursy dla dziewcząt w Przemyślu i Tarnowie, w Kielcach zakład opiekuńczo-leczniczy dla przewlekle chorych, w Krakowie dom dziecka dla dziewcząt, a w Kiełczewicach dom pomocy społecznej dla dzieci.

Swoje posłannictwo wspólnota realizuje także na misjach i wśród Polonii zagranicznej.

Przy zgromadzeniu działa Apostolskie Zjednoczenie Córek Maryi, którego członkinie prowadzą życie konsekrowane pozostając w swoich środowiskach i realizując cele apostolskie sług Jezusa.

Zgromadzenie założyli 8 grudnia 1884 r. w Warszawie bł. Honorat Koźmiński i Eleonora Motylowska. Obecnie liczy ok. 320 sióstr, prawie same Polki.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Sług Jezusa (AI).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.