«powrót

służebnice

Służebnice są zgromadzeniem obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, którego podstawowym zadaniem jest tworzenie wspólnoty miłości, opartej na życiu trzema radami ewangelicznymi.

Swoje powołanie służebnice realizują poprzez działalność apostolską, m.in. wychowanie dzieci i młodzieży, opiekę nad chorymi i troskę o piękno świątyń.

Duchowość zgromadzenia opiera się na nauce teologicznej wschodnich ojców Kościoła oraz bizantyjsko-ukraińskiej tradycji liturgicznej. Wyraża ją herb wspólnoty, na który składa się krzyż, litera „M” oraz trzy gwiazdy.

Krzyż jest symbolem pójścia za Chrystusem, litera „M” przypomina siostrom, że są dziećmi Matki Bożej i Ona jest wzorem ich życia, zaś trzy gwiazdy oznaczają trzy śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, oraz trzy cnoty: cichość, pokorę i miłość siostrzaną.

Zgromadzenie powstało w 1892 r. na Ukrainie, założyli je: s. Jozafata Michalina Hordaszewska , o. Jeremiasz Łomnicki i ks. Cyryl Sielecki.

Na świecie są 883 służebnice, w tym ok. 80 w Polsce.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Służebnic Niepokalanej Panny Maryi.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.