«powrót

służebniczki dębickie

Służebniczki dębickie są pierwszym w Polsce zgromadzeniem zakonnym o charakterze czynnym, założonym przez osobę świecką, bł. Edmunda Bojanowskiego .

Zgromadzenie powstało w 1850 r., obecnie istnieją jego 4 gałęzie, służebniczki dębickie wyodrębniły się w 1890 r.

Podstawowym celem sióstr jest służba na wzór Chrystusa, szczególnie dzieciom, chorym i ubogim, zwłaszcza w wieku przedszkolnym. Siostry zajmują się także wychowaniem młodzieży. Spieszą także z posługą samarytańską do ubogich i chorych, troszcząc się o ich potrzeby materialne i duchowe oraz przynosząc im ulgę w cierpieniu fizycznym.

Siostry wspomagają też misjonarzy i misjonarki modlitwą, ofiarą i pomocą materialną.

W miarę możliwości służebniczki angażują się w prace w duszpasterstwie lokalnym i instytucjach kościelnych, m.in. prowadzą grupy Dziewczęcej Służby Maryjnej, schole, grupy apostolskie, pomagają też w pracy duszpasterskiej z młodzieżą w czasie rekolekcji i pielgrzymek.

Na świecie jest 607 służebniczek dębickich, w tym ok. 570 Polek.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej (sł. BDNP).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.