«powrót

służebniczki starowiejskie

Celem służebniczek starowiejskich jest pełnienie w imię Chrystusa posługi opiekuńczo-wychowawczej, katechetycznej oraz charytatywnej wśród dzieci, chorych i ubogich.

Posługę tę służebniczki starowiejskie realizują przede wszystkim w przedszkolach, zwanych „ochronkami”, których obecnie prowadzą w Polsce 75. Przez dzieci siostry wpływają też na rodziny. Na młodzież oddziałują poza salą szkolną poprzez grupy modlitewno-apostolskie, m.in. Oazę Dzieci Bożych, Ruch „Światło-Życie” , schole, koła Żywego Różańca, Krucjatę Eucharystyczną, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.

Dziewczętom, zwłaszcza przed maturą, służebniczki umożliwiają odprawienie rekolekcji, udostępniają książki, czasopisma i kasety z treściami religijnymi.

Siostry prowadzą też domy dziecka, specjalne ośrodki wychowawcze, współdziałają też z Pogotowiem Opiekuńczym.

Zgromadzenie założył w 1850 r. bł. Edmund Bojanowski . Na świecie jest 1446 służebniczek starowiejskich, w tym 1280 Polek, z czego 146 na misjach i za granicą. Polską błogosławioną służebniczką starowiejską jest bł. Katarzyna Celestyna Faron .

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.