«powrót

służebniczki śląskie

Posłannictwem służebniczek śląskich jest miłość służebna, zwłaszcza wobec dzieci, młodzieży żeńskiej, ubogich i chorych.

Swoje powołanie siostry realizują przede wszystkich w prowadzonych przez siebie ochronkach dla dzieci przedszkolnych, których obecnie na terenie całej Polski mają 24.

Siostry pracują również z młodzieżą żeńską, pragnąc przygotować dziewczęta do życia chrześcijańskiego oraz do pełnienia obowiązków w Kościele i społeczeństwie. Od samego początku istnienia zgromadzenia służebniczki są otwarte na potrzeby ludzi chorych, bezradnych i samotnych.

Pracują jako pielęgniarki w szpitalach, domach opieki i w domach prywatnych. Ich posługiwanie nie ogranicza się tylko do wskazań lekarza, lecz zależy także od sytuacji moralnej i materialnej podopiecznych.

Szczególną służbą Kościołowi powszechnemu jest działalność misyjna zgromadzenia. Siostry włączyły się w działalność misyjną w Kamerunie, gdzie prowadzą pracę w buszu wśród pogan i mahometan.

Służebniczki śląskie są jedną z 4 gałęzi zgromadzenia założonego w 1850 r. przez bł. Edmunda Bojanowskiego . Na świecie są 822 służebniczki śląskie, w tym ok. 650 Polek.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – śląskie.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.