«powrót

służki

Powołaniem służek jest praca nad odrodzeniem wiary i moralności chrześcijańskiej w środowisku wiejskim. Służki realizują to powołanie poprzez szerzenie wiedzy religijnej i kształtowanie sumień chrześcijańskich.

Szczególną wagę zgromadzenie przywiązuje do szerzenia wiedzy religijnej i kształtowania sumienia chrześcijańskiego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz do współdziałania w duszpasterskich zadaniach Kościoła.

W dziedzinie społecznej siostry współpracują w wychowaniu dzieci i przygotowaniu młodzieży do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie oraz niosą różnorodną pomoc ludziom cierpiącym i potrzebującym.

Siostry prowadzą obecnie w Polsce 5 przedszkoli, 2 licea ogólnokształcące, gimnazja, warsztaty usługowe oraz kuchnie dla kleryków i ubogich ludzi. Pracują jako nauczycielki i wychowawczynie w różnych szkołach, internatach i przedszkolach; są organistkami i zakrystiankami w kościołach; dbają o bieliznę kościelną; służą chorym i ludziom w podeszłym wieku w szpitalach, zakładach i domach; pracują w krajach misyjnych.

To bezhabitowe zgromadzenie zakonne założył bł. Honorat Koźmiński w 1878 r. Obecnie liczy ok. 900 sióstr, w tym ok. 780 Polek, w tym 48 na misjach i za granicą.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.