«powrót

siostry szensztackie

Szensztacki Instytut Sióstr Maryi jest jedną ze wspólnot Międzynarodowego Ruchu Szensztackiego, założonego przez o. Józefa Kentenicha.

Celem ruchu jest pomóc współczesnemu chrześcijaninowi żyć w zlaicyzowanym świecie według zasad Ewangelii i być w tym świecie aktywnym misjonarzem.

Najważniejsze elementy duchowości sióstr szensztackich to głęboka maryjność, wiara w Opatrzność Bożą i praktykowanie świętości na co dzień. Celem instytutu jest wychowanie nowego człowieka i nowej społeczności według wzoru Maryi i z Jej pomocą przez pracę formacyjną we wspólnotach dziewcząt, matek oraz rodzin.

W Polsce siostry zajmują się formacją kobiet we wspólnotach, szczególnie dziewcząt i matek, oraz rodzin. Swą apostolską działalnością instytut obejmuje w naszym kraju ok. 4 tys. osób.

Instytut powstał w 1926 r., w Polsce istnieje od 1946 r. Na świecie jest ok. 2500 sióstr szensztackich, w tym ok. 130 Polek.

Pełna nazwa: Szensztacki Instytut Sióstr Maryi.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.