«powrót

siostry Świętej Rodziny

Zadaniem sióstr Świętej Rodziny jest szerzenie i umacnianie wiary we wszystkich środowiskach społecznych, na wszelkie możliwe sposoby, by przywrócić ducha Świętej Rodziny z Nazaretu i pierwszych wspólnot chrześcijańskich.

Apostolstwo prowincji polskiej szczególny akcent kładzie na godność i wartość rodziny jako podstawowej komórki Kościoła.

Siostry realizują to poprzez świadectwo osobistego i wspólnotowego życia, troskę o dzieci ubogie, duszpasterstwo młodzieży, ewangelizację rodziców oraz otaczanie opieką ludzi starszych i chorych. Obecnie prowadzą przedszkole w Łodzi, katechizują, pracują również w diecezjalnej Caritas i jako pielęgniarki w szpitalach.

Działalność i misja sióstr apostolskich jest wspierana modlitwą istniejących w łonie instytutu wspólnot kontemplacyjnych.

Zgromadzenie założył w 1820 r. we Francji ks. Piotr Bienvenu Noailles. Na świecie jest 2409 sióstr Świętej Rodziny, w tym 55 Polek. Prowincji polskiej podlegają placówki położone w Łodzi i Warszawie oraz dwie placówki na Białorusi.

Pełna nazwa: Instytut Zakonny Świętej Rodziny z Bordeaux (SFB).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.