«powrót

tereski

Celem teresek jest pomaganie katolikom świeckim w uświęceniu się, szczególnie na tzw. małej drodze dziecięctwa duchowego św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Zgromadzenie podejmuje różnorodną działalność wśród świeckich. Siostry troszczą się o to, aby katolicy świeccy na drodze do osiągania chrześcijańskiej doskonałości nie tylko mieli tekst Ewangelii, ale ją z miłością czytali, rozważali i wprowadzali w życie.

Starają się o to, aby wierni mieli do swej dyspozycji stanowe modlitewniki i inne pomoce w formie np. dokumentów Magisterium Kościoła, a także dobre książki i odpowiednie czasopisma.

Tereski pracują jako katechetki, organistki, zakrystianki i pielęgniarki. W celach apostolskich zgromadzenie prowadzi różne kursy: krawieckie, hafciarskie, gospodarstwa domowego i inne.

Tereski przyjmują poza tym na stancję dziewczęta szkół różnych stopni. W ten sposób służą pomocą nie tylko w zdobywaniu wykształcenia ogólnego czy zawodowego, ale i w rozwoju duchowym.

Początki tego bezhabitowego zgromadzenia sięgają 1925 r., powstało ono na Podlasiu. Obecnie liczy ok. 60 Polek.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr „Jedność” pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.