«powrót

terezjanki

Celem terezjanek jest prowadzenie pracy wychowawczej w duchu św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Siostry podejmują działalność apostolską w parafiach oraz pełnią dzieła miłosierdzia.

Powołanie zgromadzenia siostry realizują przez: kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży; szerzenie wiary katolickiej, przy użyciu wszelkich odpowiednich do tego celu środków, modlitwę za kapłanów i w intencji rozszerzania ducha apostolskiego; pomoc w duszpasterstwie i w dziełach charytatywnych.

Praca apostolska terezjanek polega przede wszystkim na świadectwie ich życia konsekrowanego, ożywianego modlitwą i pokutą.

Obecnie zgromadzenie jest obecne w 6 diecezjach w Polsce. Siostry prowadzą dom pomocy społecznej dla dzieci oraz świetlicę środowiskową, katechizują, współpracują z kapłanami w pracy duszpasterskiej przy parafiach, prowadzą działalność charytatywną.

Ponadto pracują we Włoszech wśród chorych na trąd, a także w Berdyczowie i Zdołbunowie na Ukrainie.

Zgromadzenie założył w 1936 r. na Wołyniu bp Adolf Piotr Szelążek. Obecnie liczy ok. 100 Polek.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus (CST).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.