«powrót

urszulanki szare

Powołaniem urszulanek szarych jest wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży, służba najbardziej potrzebującym oraz ewangelizacja świata.

W zależności od potrzeb kraju i środowiska podejmują pracę dydaktyczną jako katechetki, nauczycielki w szkołach, seminariach i na wyższych uczelniach; pracę wychowawczą w domach dziecka, przedszkolach, bursach, domach studenckich i świetlicach; pracę charytatywno-społeczną i parafialną; pracę formacyjną wśród młodzieży oraz pracę wśród emigrantów i na misjach w Ameryce Łacińskiej i Afryce.

W Polsce zgromadzenie prowadzi prywatne technikum gastronomiczno-hotelarskie, 2 domy dziecka, dom pomocy społecznej dla dzieci z upośledzeniem umysłowym i fizycznym, dom samotnej matki oraz gabinet ginekologiczny.

W ramach działalności charytatywnej kieruje samowystarczalną stołówką dla emerytów i rencistów oraz kuchnią społeczną. Ponadto siostry prowadzą 2 domy dla studentek i internat oraz stancje dla studentek w domach zgromadzenia, dom akademicki KUL, 19 przedszkoli, 7 świetlic własnych i 4 domy pielgrzymkowo-rekolekcyjne.

Zgromadzenie założyła w 1920 r. św. Urszula Ledóchowska . Na świecie jest 877 urszulanek szarych, w tym 680 Polek, z czego 90 na misjach i za granicą.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego (USJK).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.