«powrót

westiarki

Zadaniem westiarek jest troska o miejsca kultu, w których w szczególny sposób jest obecny Chrystus.

Siostry w większości swoich domów prowadzą pracownie hafciarskie i pracownie szycia szat liturgicznych, w których wykonywane są ornaty, stuły, alby, chorągwie i bielizna kościelna. W pracowniach tych wykonywane są również sztandary i proporce dla instytucji państwowych, szkół, ochotniczych straży pożarnych itp. Wyrazem troski o świątynie jest praca sióstr w charakterze zakrystianek i organistek w kościołach.

Zgromadzenie zajmuje się katechizacją w szkołach, a także posługą wśród ludzi chorych i cierpiących.

Troszcząc się o piękno świątyń i dusz ludzkich, siostry pielęgnują i szerzą adorację wynagradzającą dla zadośćuczynienia Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie za grzechy i zniewagi wyrządzane przez ludzi. W modlitwie i pracy starają się w duchu franciszkańskim obdarzać pokojem i dobrem.

Bezhabitowe zgromadzenie westiarek założył w 1882 r. bł. Honorat Koźmiński , przy współudziale Sabiny Józefy Kaweckiej. Obecnie liczy 92 Polki.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Westiarek Jezusa.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.