«powrót

wspomożycielki

Powołaniem wspomożycielek jest pomaganie cierpiącym oczyszczenia duszom zmarłych, przez modlitwę, ofiarę i prace apostolskie.

Wspomożycielki składają akt heroicznej miłości za zmarłych, który polega na zrzeczeniu się na ich korzyść wszystkich zasług za życia i modlitw ofiarowanych w ich intencji po śmierci.

Zgromadzenie należy do wielkiej rodziny franciszkańskiej , stąd w życiu sióstr podkreślany jest duch św. Franciszka z Asyżu.

We wspólnotach, gdzie jest to możliwe, siostry podejmują stałą opiekę nad żyjącymi samotnie osobami w podeszłym wieku. Zgromadzenie prowadzi 2 domy opieki przeznaczone dla starszych kobiet. W jednej ze wspólnot siostry zapewniają stałą, codzienną opiekę kilkunastu dzieciom. Kilka sióstr pracuje w charakterze katechetek. W miarę możliwości siostry z poszczególnych wspólnot starają się odpowiadać na doraźne potrzeby Kościoła lokalnego.

Od kilkunastu lat przy zgromadzeniu istnieje Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca i Młodzieżowe Dzieło Pomocy dla Czyśćca. To bezhabitowe zgromadzenie założył bł. Honorat Koźmiński w 1889 r. Na świecie jest 101 wspomożycielek, w tym 85 Polek.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.