«powrót

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest organizacją zrzeszającą młodzież świecką. Jego celem jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła. Szerzy i upowszechnia katolickie wartości i zasady we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.

Działalność formacyjna KSM opiera się na Ogólnopolskim Programie Formacyjnym, nie wyklucza jednak istnienia programów diecezjalnych i parafialnych. Stowarzyszenie organizuje rekolekcje dla swoich członków, kandydatów do członkostwa oraz sympatyków. Organizowane są także rekolekcje dla księży asystentów oraz szkolenia: dla kleryków, kandydatów oraz założycieli.

Na czele KSM stoi Krajowa Rada Stowarzyszenia, wybierana co dwa lata. W diecezjach kieruje nim siedmioosobowy zarząd, w dekanatach rada okręgu, natomiast walne zebranie członków oddziału lub koła.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest kontynuatorem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej. Ugrupowania te były częścią Akcji Katolickiej, działającej w Polsce od 1953 roku. Po drugiej wojnie światowej z powodu represji KSM nie mogła działać jako organizacja formalna, jako taka odrodziła się dopiero po 1989 roku. W latach 40-tych asystentem KSM w Niegowici był ks. Karol Wojtyła.

Więcej informacji o działalności SKMA znaleźć można na stronie internetowej www.ksm.org.pl .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.