«powrót

Juda Liw Ben Bekalela

1520-1609

Uczony rabin, mistyk, filozof. Utożsamiany z twórcą legendarnego golema. Znany jest również jako Der Hohe Rabbi Loew oraz pod akronimem Maharal.

Większość swego życia spędził w Pradze, natomiast studiował w akademii talmudycznej w Polsce. Był głównym rabinem Moraw, przez 11 lat kierował akademią talmudyczną w Pradze. Związany był też z Poznaniem, gdzie przybył w 1584 r. Od końca lat 80. do schyłku lat 90. XVI w. był głównym rabinem Poznania i Wielkopolski.

Reformował gminy żydowskie tworząc małe wspólnoty i stowarzyszenia. W edukacji dbał o dostosowywanie poziomu programu nauczania do wieku i możliwości ucznia. Zalecał, aby chłopcy rozpoczynali naukę Biblii w wieku lat pięciu, Miszny w wieku lat dziesięciu, a Talmudu w wieku lat piętnastu.

Swoje poglądy opierał przede wszystkim na koncepcjach mistycznych. Byź może ze względu na te mistyczne akcenty utożsamia siego w czeskich i żydowskich legendach z twórcą golema - istoty ulepionej z gliny i cudownie ożywionej dzięki magicznemu użyciu sekretnego imienia Bożego.

Wersji legend o golemie jest bardzo wiele. Najbardziej znana opowiada o rabinie Judzie, który usiłując bronić swoją wspólnotę przed fałszywymi oskarżeniami o rytualne morderstwa otrzymał od Boga polecenie ulepienia z gliny golema - istoty, która bedzie strzec gminy. Rzeczywiście, cudownie ożywiony golem przyłapał na gorącym uczynku rzeźnika, który usiłowal podrzucić na teren żydowskiej dzielnicy zwłoki zabitego dizecka, aby później oskarżyć jej mieszkańców o rytualne morderstwo. Z pomocą golema winny został ukarany, a gmina oczyszczona z zarzutów.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.