«powrót

Zobacz: Kraków: kościół św. Andrzeja

Kraków: legenda o siostrze Kasyldzie

Jeśli w kościele św. Andrzeja podczas modlitwy usłyszymy delikatny szelest, oznaczać to może, że w pobliżu znajduje się duch siostry Kasyldy, klaryski .

Legenda głosii, że pokutuje ona za niespłacenie zaciągniętego za życia długu. Klasztorna tradycja dodaje, że dług ten spłaciła za nią księżna Franciszka Krasińska, żona Karola Wettina. Zjawa nadal jednak zamieszkuje maleńki romański kościółek i klasztor. Nocą przebywa na chórze, odmawiając modlitwy. Znika wczesnym rankiem. Podobno pomaga strapionym i potrzebującym.

Źródło: M. Rożek, Silva Rerum…, Kraków 2005

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.