«powrót

Zobacz: Kraków: sanktuarium i klasztor franciszkanów reformatów

Kraków: legenda o kościele św. Kazimierza

W bocznej kaplicy kościoła krakowskich reformatów znajduje się obraz Chrystusa Miłosiernego. Przedstawia on Zbawiciela w tzw. studni wraz z Matką Boską, św. Franciszkiem i św. Janem Kantym .

W XVIII wieku obraz znajdował się jeszcze za klauzurą. Pewnego roku miasto ogarnęła straszna epidemia śmiertelnej choroby. Klasztorna legenda opowiada, że podczas tej wielkiej zarazy wizerunek Chrystusa odmawiał wraz z zatrwożonymi zakonnikami litanię. Po jej zakończeniu Zbawiciel powiedział trzykrotnie: „dosyć, dosyć, dosyć!”. Po tych słowach zaraza ustąpiła.

Źródło: M. Rożek, Silva Rerum…, Kraków 2005

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.