«powrót

Lublin: Teatr ITP

Teatr ITP powstał w 2001 roku z inicjatywy studnetów polonistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pierwszym przestawieniem była „Perła” wystawiona na festiwalu kultury studenckiej „Kulturiada 2001”. Regularne próbu grupa rozpoczęła we wrześniu 2001 roku.

Teatr ITP wykorzystuje głównie siłę scen zbiorowych – chóralny śpiew, grę grupy aktorów oraz ruch wielu ludzi w tle.

Obecnie teatr liczy ok. 40 osób i jest największą teatralną inicjatywą studencką w Polsce. Należą do niego studenci różnych kierunków KUL, oraz absolwenci, którzy w czasie nauki się z nim związali.

Praca trwa cały rok. Próby odbywają się dwa razy w tygodniu. Nowe osoby przyjmowane są każdego roku po udziale w wyjazdowych warsztatach teatralnych.

Każdego roku teatr wystawia autorski program na rozpoczęcie roku akademickiego, oraz występuje na uniwersyteckim spotkaniu opłatkowym z małą etiudą świąteczną.

Bazuje na tematyce biblijnej oraz na spuściźnie literackiej. Nie stroni od oryginalnych aranżacji znanych dzieł. Występował już na scenie wielu teatrów w całym kraju.

Osobami odpowiedzialnymi za teatr są kierownik artystyczny, ks. Mariusz Lach SDB oraz Kinga Bogacz, kierownik muzyczny.

Aktualne informacje o działalności Teatru można znaleźć na stronie internetowej www.itp.kul.lublin.pl .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.