«powrót

Łódź: Festiwal Piosenki "Śpiewajmy Panu"

Łódzki festiwal "Śpiewajmy Panu" to, według organizatorów, radosny śpiew dzieci na chwałę Pana. Pierwszy festiwal został zorganizowany w 1988 roku, od tego czasu odbywa się corocznie. Patronat nad festiwalem sprawują: ks. Arcybiskup Władysław Ziółek, ks. Infułat Jan Sobczak oraz ks. Bohdan Papiernik.

W Ogólnopolskim i Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Pieśni Religijnej „Śpiewajmy Panu” mogą brać udział chóry a capella i z akompaniamentem, jedno i wielogłosowe, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, zespoły kameralne duety i soliści. Wszyscy uczestnicy podzieleni są na 3 kategorie wiekowe (do 6 lat, od 7 do 9 lat oraz od 10 do 12 lat). Jury festiwalowe składa się z nauczycieli, muzyków, aktorów, a także osób duchownych (np. konsultacja teologiczna). Nagrody w poszczególnych kategoriach przydziela Jury wspólnie z Komitetem Organizacyjnym.

Jako hasła festiwali przyjmowane są słowa Jezusa zaczerpnięte z Ewangelii bądź też słowa napisane lub też wypowiedziane przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

Pierwszy festiwal miał to być śpiew dzieci wyrażający wdzięczność wobec Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego obecność w Łodzi oraz za Jego spotkanie z pierwszokomunijnymi dziećmi na lotnisku Lublinek.

Szczegółowe informacje na temat festiwalu można znaleźć na jego stronie internetowej: www.archidiecezja.lodz.pl/festiwal .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.