«powrót

Izrael Meir Ha-Kohen Kagan

1838-1933

Zwany również Chafec Chaim od tytułu swojej pierwszej książki o grzechach plotkarstwa i oszczerstwa.

Autorytet religijny Europy Wschodniej swego czasu. Jeden z założycieli ruchu ultraortodoksyjnego, Agudat Israel.

Wykształcenie zdobył w Wilnie. Ożenił się w wieku 17 lat i zamieszkał z żoną w Raduni, miasteczku między Wilnem i Grodnem. Spędził tam całe życie.

W 1869 r. założył jesziwę, która szybko stała się bardzo cenionym ośrodkiem talmudycznym.

Wiele pisał. Głosił idee społeczeństwa opartego na przestrzeganiu praw pracy i kapitału. Przyczynił się do powstania Wa'ad ha-jesziwot (rady akademii talmudycznych), która utrzymywala szkoły talmudyczne w Europie Wschodniej.

więcej: www.diapozytyw.pl

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.