«powrót

Mojżesz Isserles

ok. 1525-1572

Znany również pod akronimem Rema.

Skodyfikował żydowskie prawo religijne w Polsce. Był autorem prac, stanowiących podstawowy przewodnik jeśli chodzi o praktyki religijne żydów aszkenazyjskich na świecie.

Urodził się i mieszkał w Krakowie. Jego ojciec, przywódca gminy wzniósł w 1553 r. synagogę dla uczczenia pamięci swojej zmarłej żony. Budynek ten istnieje w Krakowie do dziś jako synagoga Remuh.

Mojżesz sprawował funkcję naczelnego rabina Krakowa. Cieszył się wielkim autorytetem. W swoich licznych tekstach podkreślał znaczenie lokalnych praktyk w tradycji żydowskiej, zwłaszcza praktyk aszkenazyjskich, pominiętych w słynnej pracy Józefa Karo "Bejt Josef" na temat prawa żydowskiego.

Napisał też dzieło polemiczne wobec pracy Karo zatytułowanej "Szluchan Aruch" (Nakryty stół). Mojżesz obwawiał się, że tekst ten, koncentrujący się na tradycji sefardyjskiej stanie się podstawowym dziełem również dla żydów aszkenazyjskich, wypierając ich własną kulturę. Napisał więc tekst pt. "Mapa"(Obrus). Dzieło będące połączeniem pracy Karo i Isserlesa to podstawowy przewodnik jeśli chodzi o tradycję praktyk żydowskich na świecie.

więcej: [[www.diapozytyw.pl|http://www.diapozytyw.pl/

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.