«powrót

Eliasz ben Salomon

1720-1797

Autorytet rabiniczny Europy Wschodniej. Prezeciwnik chasydyzmu.

Zwany też był Gaonem (geniuszem) z Wilna. Urodził się w Sielcu, w okolicach Grodna. Był wybitnie zdolnym dzieckiem. Już jako szesciolatek samodzielnie zgłębiał Biblię i Talmud, wygłaszał nawet uczone wywody w wileńskiej synagodze. Zgłębiał też dziedziny świeckie, jak filozofia , astronomia, matematyka, czy anatomia.

Ostatecznie osiadł w Wilnie. Nie przyjał żadnego urzędu, tylko całkowicie poświęcił się nauce. Zgłębiał przede wszystkim talmud, badając różne jego rękopisy. Wielu z grona jego licznych uczniów stało się z kolei założycielami słynnych litewskich akademii rabinicznych.

To uczniowie również przyczynili się do publikacji jego 70 dzieł, których nie chiał opublikować za życia.

W swoich poglądach Eliasz odrzucał zarówno haskalę - nurt żydowskiego oświecenia, związany z koncepcjami racjonalistycznymi, jak i chasydyzm. Zarzucał mu tendencje pseudo - mesjanistyczne i skłonność do wypaczeń.

Pod jego wpływem Wilno stało się ośrodkiem mitnagdim - przeciwników chasydyzmu.

więcej: www.diapozytyw.pl

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.