«powrót

Baal Szem Tow

1700-1760

Pierwotnie Izrael ben Elizer znany też jako Beszt. Cadyk, mistyk i cudotwórca. Jeden z twórców chasydysmu na terenach dawnej Rzeczypospolitej. Uważał się za "sprawiedliwego pokolenia", ktory wystąpi jako mesjasz, gdy świat będzie gotowy do zbawienia.

Początkowo pracował w synagodze w Jazłowcu pod Buczaczem. Należał do wyznawców Sabataja Cwi, choć tweirdził, że Sabataj sprzeniewierzył sieswemu powołaniu przyjmując islam.

Jako 20 latek udał się w Karpaty by przygotować się duchowo do objawienia, które miało nastąpić, kiedy ukończy 36 lat. Niewiele jednak wiadomo o tych wydarzeniach.

Baal Szem Tow zyskał rozgłos jako lekarz, cudotwórca.

Nie pozostawił po sobie żadnych pism i sprzeciwiał się spisywaniu swych nauk przez uczniów, choć mimo to, część z nich została zapisana.

Cennym źródłem informacji o Baalu są Szewachim - legendy i opowiadania ku jego czci, zwłaszcza najstarszy zbiór Szichwej ha Beszt (Ku chwale Beszta).

W nauce Baala jednym z wazniejszych elementów była ekstatyczna modlitwa, angażująca nie tylko duszę, ale i całe ciało. Poprzez gwałtowne ruchy modlący się mógł wejść w trans - rozognienie. Ważna była również praktyka mistycznego przylgnięcia do Boga, które dokonywać się miało w codzienności, podczas wykonywania najprostszych czynności.

Wierzono, że Baal jest rzeczywistym pośrednikiem między niebem a ziemią, który może każdego usprawiedliwić, ale również każdego potępić. Funkcję tę starali się przejąć później cadycy.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.