«powrót

Lublin: Festiwal "Żakeria"

Ogólnopolski Studencki Festiwal Piosenki Religijnej „Żakeria” jest organizowany przez Stowarzyszenie Żakeryjne, Archidiecezjalne Duszpasterstwo Akademickie w Lublinie, Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej i Duszpasterstwo Akademickie UMCS.

Odbywa się on w Lublinie na scenie Akademickiego Centrum Kultury „Chatka Żaka”. Głównym celem festiwalu jest prezentacja piosenki religijnej oraz promocja jej wykonawców i twórców. Festiwal obejmuje część konkursową oraz imprezy towarzyszące.

W festiwalu mogą brać udział soliści, zespoły wokalne oraz wokalno-instrumentalne (do 15 osób) działające przy wszystkich typach szkół wyższych, seminariach duchownych, duszpasterstwach akademickich oraz studenckich ośrodkach kultury.

Od uczestników oczekuje się prezentacji utworów odznaczających się wartościami chrześcijańskimi, humanistycznymi oraz artystycznymi. Szczególnie miło widziane są własne kompozycje.

Festiwal w Lublinie po raz pierwszy odbył się w 1990 roku. Został on zorganizowany przez grupę studentów z lubelskich, na czele duszpasterzem, księdzem Piotrem Kawałko. W pierwszej edycji festiwalu wzięło udział niewiele osób, jednak co roku liczba uczestników jest większa.

Na festiwalu występowało już wielu znanych wykonawców, m.in. Ryszard Rynkowski, Stare Dobre Małżeństwo oraz Tomasz Kamiński.

Szczegółowe informacje na temat festiwalu można znaleźć na jego stronie internetowej: www.zakeria.lublin.pl .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.