«powrót

Zjazd Gnieźnieński

Było to spotkanie cesarza niemieckiego Ottona III z polskim władcą Bolesławem Chrobrym. Otton III przybył w roku 1000 do Gniezna z pielgrzymką do grobu św. Wojciecha.

Wydarzenie to miało również charakter synodu kościelnego, podczas którego ogłoszono powstanie pierwszej na ziemiach polskich metropolii ze stolicą w Gnieźnie. Utworzenie metropolii zależnej bezpośrednio od Rzymu równało się wówczas uznaniu samodzielności i odrębności państwa. Zjazd więc symbolicznie oznaczał przyjęcie Polski do grona państw europejskich.

Oprócz utworzenia metropolii (pierwszym metropolitą został brat św. Wojciecha, Radzim Gaudenty) na Zjeździe Gnieźnieńskim powstały równie 3 biskupstwa - krakowskie, wrocławskie i kołobrzeskie.

Podczas zjazdu Otton III nałożył na głowę Bolesława diademem cesarski oraz obdarował go kopią Włóczni św. Maurycego - jednym z symboli cesarskiej władzy. Bolesław z kolei ofiarował Ottonowi cenną relikwię - ramię św. Wojciecha.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.