«powrót

Unia Brzeska

Ogłoszona na synodzie w Brześciu 6 października 1596 r. unia kościelna między Kościołem rzymskokatolickim i biskupami prawosławnymi z terenów Rzeczypospolitej.

Unia podporządkowywała prawosławnych zwierzchności papieża umożliwiając im zarazem zachowanie swojej struktury administracyjnej, wschodniej liturgii i obrzędów w języku cerkiewnosławiańskim oraz kalendarza juliańskiego. Niezrealizowanym postulatem Unii było zrównanie w prawach hierarchii ruskiej i łacińskiej.

Biskupi, którzy przyjęli Unię Brzeską zerwali tym samym łączność z pozostałymi kościołami prawosławnymi.

Spadkobiercą Unii Brzeskiej jest obecnie Ukraińska Cerkiew greckokatolicka, na Ukrainie, w Polsce i w diasporze, a także Kościół greckokatolicki sui iuris na Białorusi.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.