«powrót

Zobacz: kard. Stefan Wyszyński

Uwięzienie Prymasa

Prymas Wyszyński przebywał w areszcie przez 3 lata. Uwięziony został 25 września 1953 r. Uwolnienie nastąpiło 28 października 1956 r. W tym czasie Prymas przebywał kolejno w Rywałdzie, Stoczku koło Lidzbarka Warmińskiego, Prudniku na Śląsku Opolskim i Komańczy w Bieszczadach.

Przyczyną aresztowania Prymasa było narastające od czasu "Porozumienia" z 1950 r. napięcie między Kościołem a ludową władzą. Przysłowiowym "gwoździem do trumny" okazał się list biskupów polskich z 8 maja 1953 r., w którym biskupi pisali "Rzeczy Bożych na ołtarzach cesarza składać nam nie wolno. Non possumus!" Autorem tych słów był w istocie Prymas Wyszyński.

25 września 1953 r., ok. godz. 22 do zamkniętej już bramy rezydencji Prymasa Polski przy ulicy Miodowej w Warszawie zaczęli dobijać się uzbrojeni ubowcy. Prymas, przeczuwając aresztowanie polecił zapalić wszystkie światła w pałacu, aby Warszawa wiedziała, co się dzieje.

Po nieoczekiwanym incydencie, jakim było porgyzienie jednego z ubowców przez pilnującego rezydencji psa "Bacę" i osobistym opatrzeniu skaleczenia przez Wyszyńskiego, funkcjonariusze wręczyli mu pismo od władz. Był to nakaz usunięcia z miasta, z zakazem wykonywania jakichkolwiek funkcji związanych z przynależnością do stanu kapłańskiego.

Prymas odmówił podpisania dokumentu. Nie spakował też żadnych osobistych rzeczy oświadczając "nic nie zabieram. Ubogi przyszedłem do tego domu i ubogi stąd wyjdę".

Został wsadzony do samochodu z zamazanymi szybami i w eskorcie 6 innych samochodów wywieziony z Warszawy.

Przebywał kolejno w Rywałdzie, Stoczku koło Lidzbarka Warmińskiego, Prudniku na Śląsku Opolskim i Komańczy w Bieszczadach. Mieszkał w bardzo trudnych warunkach i niemal zupełnej izolacji, podsłuchiwany i inwigilowany.

8 grudnia 1953 r. dokonał aktu duchowego oddania się Matce Bożej. Czas uwięzienia zaowocował znakomitymi inicjatywami duszpasterskimi. W tym czasie powstał m.in. tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu i plan Wielkiej Nowenny.

Uwolnienie Prymasa nastąpiło 28 października 1956 r.

W tych samych latach więziony przez komunistyczne władze był jeden z najbliższych współpracowników Prymasa bp Antoni Baraniak.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.